top of page

standaertsite

kavel 7

kavel 3

kavel 1

Huis-vesten - wonen - bewonen. 


Het gaat over de relatie tussen intimiteit en gemeenschappelijkheid, over de grens tussen het private en het publieke. En bovenal gaat het vraagstuk over wonen in de stad. We zien de stad een stedelijk weefsel dat steeds in relatie staat met het landschap. We willen deze relatie stad-landschap herstellen.

 

Al vroeg in het ontwerpproces richten we ons op de handeling van het wonen enerzijds en het constructieve detail en de materialiteit die dit tot stand brengt. Het gaat vooral om de verbindende ruimte, de schakels, de tussenruimte. De confrontatie tussen de noden van siteitnu, die zich richten op het minimale (densiteit, normeringen), en een maximale woonkwaliteit wordt aangegaan.

 

Deze vraag wordt gesteld vanuit de stedelijke schaal op de standaertsite in Gent. Gebaseerd op observatie en een begrip van deze stedelijke plek, ontwikkel ik een ruimtelijk concept, en een visie rond toekomstig gebruik.

opdracht: structural contingencies - huisvesten

jaar: 2017

docent: Hera Van Sande & Dries Ceuppens

bottom of page